Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

2. Administratorem danych osobowych jest: Adriana Wrzesińska 32-650 Kęty os. Sikorskiego 2/32.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usługi.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.